Psychoterapia

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest to formą pomocy wskazaną przy występowaniu problemów psychologicznych, życiowych, emocjonalnych czy zaburzeniach psychicznych.

Czym w takim razie jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia Psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, która nawiązuje się między pacjentem a psychoterapeutą w trakcie leczenia. Daje możliwość zwiększenia wiedzy o sobie, swoich uczuciach czy motywach działania. 

Po pierwsze sesje odbywają się twarzą w twarz, co sprzyja budowaniu relacji. Po drugie Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, uczuciami, fantazjami, skojarzeniami. To właśnie dzięki treściom wnoszonym przez pacjenta, psychoterapeuta ma możliwość pomóc pacjentowi. Pomóc w zrozumieniu sposobów tworzenia przez niego sądów na temat rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej. Dzieje się to również poprzez nadanie nowego rozumienia doświadczeniom pacjenta.

Podejście Psychodynamiczne powstało na dorobku współczesnej psychiatrii oraz koncepcji psychoanalitycznych. Zakładają one, że życiem człowieka sterują nieświadome konflikty wewnętrzne, pragnienia, potrzeby, fantazje czy wzorce relacji z ważnymi obiektami w dzieciństwie. 

Doświadczenia te niejednokrotnie są dla pacjenta traumatyczne. Wszystko to ma wpływ na nasze aktualne zachowania i relacje oraz na sposób radzenia sobie w trudnych momentach. Niejednokrotnie, kiedy chcemy postąpić inaczej niż zwykle, nie jesteśmy w stanie, gdyż nasza nieświadoma część dąży do uzyskania swoich celów, często dla nas destrukcyjnych, robiąc to niezależnie od rozumu.

W trakcie psychoterapii towarzyszę pacjentowi w poznawaniu siebie. Pomagam nazwać i zrozumieć uczucia, rozpoznać nieświadome mechanizmy i schematy radzenia sobie z trudnościami i wchodzenia w relacje społeczne. Pomagam również wypracować nowe, świadome i efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

Psychoterapia Psychodynamiczna
skuteczna jest w leczeniu zaburzeń:

E

depresyjnych i innych zaburzeń nastroju

E

nerwicowych (natrętne myśli, kompulsje)

E

lękowych (napady paniki, stany lękowe, fobie)

E

osobowości (np. borderline, narcystyczne

a także w leczeniu:

E

dolegliwości psychosomatycznych (bóle w klatce piersiowej, migreny, problemy dermatologiczne, bóle żołądka)

E

problemów ze snem (np. koszmary senne, bezsenność)

Niezależnie od tego, co kieruje Państwem do szukania psychoterapii dla siebie, warto zauważyć, że skuteczna psychoterapia znacząco poprawia jakość życia i pozwala realizować się w różnych jego obszarach.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną.