Psychoterapia

Psychoterapia Psychodynamiczna

Psychoterapia jest formą pomocy wskazaną przy występowaniu problemów psychologicznych, życiowych, emocjonalnych czy zaburzeniach psychicznych.

Co to takiego?

Psychoterapia Psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, która nawiązuje się między pacjentem a psychoterapeutą w trakcie leczenia. Daje możliwość zwiększenia wiedzy o sobie, swoich uczuciach czy motywach działania. Sesje odbywają się twarzą w twarz, co sprzyja budowaniu relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, uczuciami, fantazjami, skojarzeniami. Dzięki treściom wnoszonym przez pacjenta, psychoterapeuta ma możliwość pomóc pacjentowi w rozumieniu sposobów tworzenia przez niego sądów na temat rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz nadać nowe rozumienie doświadczeniom pacjenta.

Podejście Psychodynamiczne powstało na dorobku współczesnej psychiatrii oraz koncepcji psychoanalitycznych, które zakładają, że życiem człowieka sterują nieświadome konflikty wewnętrzne, pragnienia, potrzeby, fantazje czy wzorce relacji z ważnymi obiektami w dzieciństwie. Doświadczenia te niejednokrotnie są dla pacjenta traumatyczne. Wszystko to ma wpływ na nasze aktualne zachowania i relacje oraz na sposób radzenia sobie w trudnych momentach. Niejednokrotnie, kiedy chcemy postąpić inaczej niż zwykle, nie jesteśmy w stanie, gdyż nasza nieświadoma część dąży do uzyskania swoich celów, często dla nas destrukcyjnych, robiąc to niezależnie od rozumu.

W trakcie psychoterapii towarzyszę pacjentowi w poznawaniu siebie, pomagam nazwać i zrozumieć uczucia, rozpoznać nieświadome mechanizmy i schematy radzenia sobie z trudnościami i wchodzenia w relacje społeczne oraz pomagam wypracować nowe, świadome i efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach życiowych.

Psychoterapia Psychodynamiczna
skuteczna jest w leczeniu:

E

zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju

E

zaburzeń nerwicowych (natrętne myśli, kompulsje)

E

zaburzeń lękowych (napady paniki, stany lękowe, fobie)

E

zaburzeń osobowości (np. borderline, narcystyczne)

E

dolegliwości psychosomatycznych (bóle w klatce piersiowej, migreny, problemy dermatologiczne, bóle żołądka)

E

problemów ze snem (np. koszmary senne, bezsenność)

Niezależnie od tego, co kieruje Państwem do szukania psychoterapii dla siebie, warto zauważyć, że skuteczna psychoterapia znacząco poprawia jakość życia i pozwala realizować się w różnych jego obszarach.

"

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się mną.

Telefon

515 269 964

Adres:

ul. Kleczkowska 45

50-227 Wrocław

Gabinet mieści się na poziomie -1

Współpraca z psychiatrami:

  • dr Katarzyna Mykita – tel. 606263461
  • dr Marek Tomaszewski – tel. 609471065

Współpracuję również z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Psychoterapeutów